Saveti

Ugradnja tuš kabine

Prvo zatvorite glavni ventil za dotok vode. Izvadite i uklonite staru tuš kabinu i/ili kadu. Tada instalirajte odlivnu garnituru na novu kadu i pričvrstite odlivnu cev. Kod dubokih tuš kabina prikljucite dodatni otvor za prelivanje i preko cevi ga spojite sa odlivnim sistemom.

Cev za oticanje pomoću brtvila povežite sa odvodom zatim ga podesite u smeru slivnika/ glavnog odvodnog sistema. Nosač pričvrstite vakuumskim podesivim nožicama ispod kade. Tada pomocu vaser vage postavite tuš kabinu. Cev za oticanje s odvodnim cevima priključite na glavni odvodni sistem. Fiksirajte nožice gotovom žbukom na pod. Posebni uglasti držači na zidu će pružiti dodatnu stabilnost. Tuš kabine od metala uvek treba električar da uzemlji!

Obložite tuš kabinu gipsanim kartonom, odnosno prvo betonom zatim zazidajte. Ostavite otvor za pristup odvodu. Sada polepite pločice na postavljeni omotač. Za pristup odvodu ostavite okvir kao otvor za popravke. Prvo montirajte zidne profile tuš kabine. Pripazite na uspravan položaj kabine. Rupe na pločicama probušite bez udaraca. Lepljiva traka na pločici će sprečiti klizanje.

Montirajte okvir i onda povežite i postavite fiksne zidne elemente na zid. Tek nakon toga čvrsto zavrnite vijke. Stavite vrata u montirani okvir zatim ih podesite. U zavisnosti od tipa, možda ćete morati primeniti neku drugu metodu. Sanitarnim silikonom izfugirajte sve spojeve izmedju kabine i pločica kao i sve rastezne, ugaone i završne fuge. Zagladite palcem koristeci sredstvo za pranje sudova. Materijali koji se koriste su različiti, zato uvek pratite uputstva proizvodjača.

Related Posts